GLE-INTERNATIONAL

Międzynarodowe Stowarzyszenie Analizy Egzystencjalnej i Logoterapii z siedzibą w Wiedniu (GLE – International) od wielu lat na uniwersytetach w całej Europie oraz Ameryce Północnej i Południowej propaguje i rozwija praktyczny wymiar lekarskiej myśli Viktora Emila Frankla – prowadząc wykłady i szkolenia w zakresie metod psychoterapii i wspierania zdrowia psychicznego. Wcześniej okazjonalnie, a od 2007 roku regularnie działa w Polsce, udostępniając swoją pionierską pracę poprzez kolejne treningi i warsztaty dające profesjonalistom w zakresie zdrowia psychicznego narzędzia terapeutyczne pogłębiające wymiar spotkania i dialogu.

Od 1983 roku trwa szkolenie kliniczne w Wiedniu, początkowo w Instytucie Logoterapii (Kozdera, Längle, Vesely-Frankl). Ośrodki szkoleniowe i instytuty GLE-Austria rozprzestrzeniły się w całej Austrii, a poradnictwo i psychoterapia odbywają się obecnie w sześciu miastach. Zarówno poradnictwo, jak i psychoterapia są oficjalnie uznawane przez państwo. Do tej pory w zaawansowanym szkoleniu klinicznym w Austrii wzięło udział ponad 100 grup szkoleniowych liczących około 1500 uczniów (nie wszyscy ukończyli szkolenie; obecnie liczba osób w trakcie szkolenia wynosi prawie 400 uczniów). GLE od 10 lat jest drugą co do wielkości instytucją szkoleniową w zakresie psychoterapii w Austrii. Stowarzyszenie GLE-Austria ma ponad 1000 profesjonalnych członków. W Niemczech od 1986 r., a w Szwajcarii od 1994 r. odbywają się regularne szkolenia kliniczne, powstały także lokalne stowarzyszenia w obu krajach, których łączna liczba członków wynosi około 500. Szkolenie kliniczne rozpoczęło się w 1993 roku w Rumunii. Obecnie na terenie całego kraju działają trzy ośrodki szkoleniowe. Stowarzyszenie rumuńskie powstało w 1994 roku.

Szkolenie i ciągły rozwój stowarzyszenia krajowego w Republice Czeskiej przypada na rok 1996. Szkolenie kliniczne rozpoczęło się w Rosji (Moskwa, później także St. Petersburg) w 1999 roku. Do 2020 roku wykształcono 38 grup szkoleniowych. Stowarzyszenie rosyjskie organizuje także dwa razy w roku konferencje, a od 2007 roku wydaje czasopismo. Dziś analiza egzystencjalna w Rosji jest obecna na wielu uczelniach wyższych. Szkolenia w Polsce rozpoczęły się w 2007 roku, w 2012 roku na Ukrainie, w 2014 roku na Łotwie. Szkolenie w Anglii (Londyn) rozpoczęło się w 2017 roku. W Ameryce pierwszy trening rozpoczął się w 1998 roku, a dokładnie w Argentynie (Mendoza). Później w 2000 w Meksyku, w 2004 w Chile, a w 2006 w Kanadzie (Vancouver). Wszystkie te kraje utworzyły także stowarzyszenia narodowe. W Stanach Zjednoczonych (Los Angeles) nabór został ogłoszony w 2019 roku, dwa lata później pomimo pandemii – w trybie online – zainaugurowała pierwsza edycja szkolenia Od 2020 roku – po kilkunastu latach działalności – Stowarzyszenie Psychoterapii Egzystencjalnej GLE – Polska otrzymało możliwość prowadzenia szkoleń wspieranych i certyfikowanych przez GLE – International. Obecnie ten wyjątkowy program rozwoju osobistego i zawodowego będzie po raz kolejny dostępny w Polsce na początku 2023 roku.

Więcej