GLE-POLSKA

Pierwsze informacje na temat działalności Międzynarodowego Stowarzyszenia Logoterapii i Analizy Egzystencjalnej z siedzibą w Wiedniu ukazały się w Polsce w 2003 roku na łamach Psychoterapii. Opublikowano wtedy w języku polskim dwa artykuły Alfrieda Längle: Analiza Egzystencjalna - poszukiwanie zgody na życie oraz Rozmowa terapeutyczna jako droga odkrywania samego siebie. Drogowskazy do wolności. Teksty te ukazywały Analizę Egzystencjalną i Logoterapię jako metodę leczenia zaburzeń psychicznych (wraz z osobową teorią egzystencjalną dialektycznie korespondującą z psychodynamiką, modelem procesualnym - PEA i strukturalnym - cztery fundamentalne motywacje), będącą naturalną kontynuacją i rozwinięciem myśli Viktora Frankla, którego autor był uczniem.

Od tego czasu wiele się zmieniło w kierunku rozwoju myśli egzystencjalnej w Polsce. W 2007 roku rozpoczęła się pierwsza edycja szkolenia w Analizie Egzystencjalnej i Logoterapii (głównym trenerem był Alfried Längle). Kilka miesięcy później jej uczestnicy, psychologowie i psychiatrzy, przekonani w praktyce, że to wartościowa droga, powołali Stowarzyszenie Psychoterapii Egzystencjalnej Gle-Polska. Po kilku latach działalności Stowarzyszenia Analiza Egzystencjalna i Logoterapia zadomowiła się na polskim gruncie i stała się rozpoznawalna, m.in.: znajdując miejsce w sztandarowym polskim podręczniku psychologii klinicznej pod redakcją L. Cierpiałkowskiej i H. Sęk. Obecnie członkowie Stowarzyszenia zajmują się różnymi aspektami pomocy psychologicznej, poradnictwem, psychoterapią oraz prowadzeniem szkoleń.

W Polsce do reprezentantów nurtu egzystencjalnego w obszarze zdrowia psychicznego zalicza się Antoniego Kępińskiego uznanego za twórcę psychiatrii aksjologicznej oraz kontynuatorów jego myśli. Kępiński opisuje zaburzenia psychiczne jako wynik zaburzeń w systemie wartości, wskazywał również na znaczenie dialogu, otwartości i przyjmowania przez terapeutę postawy fenomenologicznej: wydaje się że przede wszystkim terapeuta sam powinien być otwarty na wartości otwarte na przyjęcie wszystkiego co się zdarzy. Cytując dalej: rozpoczynając sesję psychoterapeutyczną zarówno pacjent jak i psychoterapeuta nie wiedzą do czego ona doprowadzi. Przykład konsekwentnych prób rozwijania poglądów Kępińskiego przez polskich praktyków stanowi m.in. koncepcja korektywnego przeżywania wartości prof. Andrzeja Kokoszki. Koncepcje Kępińskiego nie zostały jednak szerzej spopularyzowane ze względu na izolację polityczną Polski w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Należy zwrócić uwagę, że psychoterapia według Kępińskiego, jak również jej różnorodne rozwinięcia nie uzyskały statusu empirycznie ugruntowanej, systematycznej metody i szkoły psychoterapii. Logoterapia i Analiza Egzystencjalna rozwijały się w bardziej sprzyjających okolicznościach. Alfred Längle jako wieloletni uczeń i przyjaciel Viktora Frankla już w drugiej połowie lat 80 XX wieku publikował pierwsze prace naukowe dotyczące Analizy Egzystencjalnej. W 1982 roku powstało w Wiedniu Stowarzyszenie Logoterapii i Analizy Egzystencjalnej, a w 2002 roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Analizy Egzystencjalnej i Logoterapii, którego Alfried Längle został pierwszym prezesem. Dziś Gle International jest organizacją popularyzującą i szkolącą w metodzie Analizy Egzystencjalnej i Logoterapii. Pomimo innego zaplecza i drogi rozwoju metoda Analizy Egzystencjalnej i koncepcje wyartykułowane przez Kępińskiego i jego następców zdają się mówić zbieżnym językiem o podobnych zjawiskach.

Celami Stowarzyszenia są:

Troska o społeczny dobrostan poprzez ułatwienie dostępu do poradnictwa egzystencjalno-analitycznego i psychoterapii opartej na filozofii egzystencjalnej i fenomenologii.

Promowanie badań i praktycznego zastosowania poradnictwa egzystencjalno-analitycznego i psychoterapii wśród instytucji publicznych, środowisk naukowych i stowarzyszeń.

Zapewnienie profesjonalnego kształcenia i szkolenia w zakresie poradnictwa egzystencjalno- analitycznego i psychoterapii na kursach prowadzonych zgodnie z zasadami i przepisami określonymi przez GLE – International.

Wspieranie poradnictwa egzystencjalno-analitycznego i psychoterapii poprzez poszukiwanie interdyscyplinarnej współpracy i zachęcanie do osobistych kontaktów między członkami.

Stowarzyszenie Psychoterapii Egzystencjalnej jest naukową i zawodową organizacją non-profit, której celem jest doradcza i psychoterapeutyczna pomoc w doświadczaniu wewnętrznej wolności, podejmowaniu autentycznych decyzji i promowanie indywidualnego odnajdywania odpowiedzialnych sposobów radzenia sobie z życiem i światem.

ZARZĄDGLE-POLSKA

Zarząd na lata 2021/2022

PREZES

Stanisław Sądowski

Wiceprezes

Krzysztof Kropisz

Wiceprezes

Monika Tragarz

Komisja rewizyjna

Komisja rewizyjna

Katarzyna Dobryniewska

Komisja rewizyjna

Klaudia Pączkowska

Komisja rewizyjna

Urszula Taudul - Kowalewska

Informacje zarządu