AUDIO/VIDEO

01. Korzyści treningu w Analizie Egzystencjalnej dla psychoterapeutów.

02. Jak znaleźć sens egzystencjalny.

03. Analiza Egzystencjalna w praktyce psychoterapeutycznej.

04. Fundamentalna aktywność w odkrywaniu sensu.

05. Jak odnaleźć wewnętrzną zgodę.

06. On Becoming More Myself - A Talk by Dr. Alfried Längle - Feb 2014

07. Trauma: How to Restore Connection to Oneself and the World

08. Life With Inner Consent

09. VIKTOR FRANKL CZOWIEK W POSZUKIWANIU SENSU

10. Viktor Frankl On Human Suffering and Finding Meaning