TEKSTY

Siła do życia.

Viktor E. Frankl

W Bawarii jest miasteczko, ktore nazywa się Landsberg, odległe okolo 50 km od Monachium. * Na południe od niego wiedzie szosa do odleglego o 5 km Markt Kaufering...

Zobacz więcej

Gdy seks staje się nałogiem…

Godela von Kirchbach

Artykuł omawia podstawowe aspekty uzależnienia od seksu i opisuje patogenezę, formy występowania i terapię jednego przypadku takiego uzależnienia...

Zobacz więcej

Wina i poczucie winy

Martin Buber

Dopiero w ostatnich czasach niektórzy zaczęli się uskarżać, że zarówno w teorii jak i w praktyce psychoterapia uwzględnia tylko psychiczną "projekcję" winy, a nie konkretne jej przypadki...

Zobacz więcej

Analiza egzystencjalna a aborcja.

Godela von Kirchbach

Niezależnie od prezentowanych poglądów etycznych na aborcję, nie ulega wątpliwości, że decyzja o poddaniu się aborcji stanowi dramatyczną, ostateczną i nieodwracalną decyzję egzystencjalną...

Zobacz więcej

Ogólne wprowadzenie do logoterapii i analizy egzystencjalnej.

Godela von Kirchbach

Ten artykuł jest ogólnym wprowadzeniem do analizy egzystencjalnej i logoterapii, szkicuje ródła i początki logoterapii i analizy egzystencjalnej, jaką tworzył Wiktor Frankl w latach 30 XX wieku, oraz prezentuje jej historyczne i filozoficzne podstawy...

Zobacz więcej

„Coś było puste i się wypełniło” — Psychoterapia indywidualna pacjenta uzależnionego od substancji psychoaktywnych prowadzona w ujęciu egzystencjalnym w warunkach izolacji więziennej.

Aneta Karaś

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja przebiegu oraz efektów indywidualnej psycho- terapii pacjenta uzależnionego od substancji psychoaktywnych przeprowadzonej w zakładzie karnym...

Zobacz więcej

Cierpienie – wyzwanie egzystencjalne Rozumienie, postępowanie i radzenie sobie z cierpieniem z perspektywy analizy egzystencjalnej.

Alfried Längle

Na początku artykułu przestawiono egzystencjalno - antropologiczną klasyfikację wszystkich typów cierpienia. Tę klasyfikację pogłębiono następnie poprzez szczegółowe omówienie istoty cierpienia...

Zobacz więcej

Konsekwencje utraty sensu życia.

Anna Warchala

Zniszczenie połączenia indywidualnego ludzkiego życia z rzeczywistością pozbawia ważnych źródeł sensu i prowadzi do powstania pustki wg Roya Baumeistera. Viktor Frankl wyodrębnił dwa etapy stanu związanego z brakiem sensu: pustkę egzystencjalną i nerwicę egzystencjalną...

Zobacz więcej

Analiza egzystencjalna — poszukiwanie zgody na życie.

Alfried Längle

Autor prezentuje niektóre osiągnięcia analizy egzystencjalnej stworzonej przez Wiktora Frankla. Jej początek bierze się z filozofii egzystencjalnej i batalii przeciwko antropologicznemu i technicznemu redukcjonizmowi...

Zobacz więcej

Gdy spojrzę w twoje oczy.

Alfried Längle

Kiedy popatrzymy głebiej, prawdziwa obecność jest tylko tą, która się wydarza; nie planowałem, nie decydowałem się, nic nie zrobiłem, a jest...

Zobacz więcej

Rozmowa terapeutyczna jako droga odkrywania siebie samego. „Drogowskazy” do wolności.

Alfried Längle

W tym opracowaniu autor przedstawia podstawowe założenia analizy egzystencjalnej z wyszczególnieniem czterech faz w jej przebiegu. Całość jest ilustrowana opisem prowadzonego przypadku z przykładami interwencji terapeuty...

Zobacz więcej

Korektywne przeżywanie wartości: opis zjawiska i przegląd badań dotyczących zmian zachodzących w trakcie psychoterapii.

Agnieszka Sym, Katarzyna Wiraszka-Lewandowska, Andrzej Kokoszka

Odzyskiwanie zdolności realizowania własnych celów życiowych ściśle wiąże się korektywnym przeżywaniem wartości. Zagadnienie to jest niezwykle istotne w procesie psychoterapii i obejmuje obszar pracy, którego ma dotyczyć zmiana...

Zobacz więcej